Výbor pro evropské záležitosti
Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci
Usnesení

č. 1Koncepce práce podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci (5. prosince 2002) 
č. 2k volbě ověřovatelů podvýboru VEI pro regionální a přeshraniční spolupráci (5. prosince 2002) 
č. 3k volbě místopředsedy podvýboru VEI pro regionální a přeshraniční spolupráci (5. prosince 2002) 
č. 4k výjezdní schůzi podvýboru VEI pro regionální a přeshraniční spolupráci do oblasti Lužice (16. dubna 2003) 
č. 5k jednání o postavení euroregionů v ČR (25. září 2003) ISP (příhlásit)