Hospodářský výbor
Podvýbor pro průmysl a stavebnictví
Usnesení

č. 1 (10. a 16. října 2002) 
č. 2 (10. a 16. října 2002) 
č. 3 (10. a 16. října 2002) 
č. 4k informace v postupu revitalizace podniku (5. listopadu 2002) 
č. 5k dopadu pohledávek na podnikovou sféru (5. listopadu 2002) 
č. 6k vyhodnocení usnesení přijatých PSP ČR (5. listopadu 2002) 
č. 7k Výhledu legislativních prací vlády na rok 2003-2006 (5. listopadu 2002) 
č. 8k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony (13. března 2003) 
č. 9k průmyslové zóně Kolín – Ovčáry (13. března 2003) 
č. 10k námětům pro hospodářskou politiku (13. března 2003) 
č. 11k výstavbě nájemních bytů a oprava panelových domů (13. března 2003) 
č. 12k průmyslové zóně Kolín -Ovčáry (22.. května 2003) 
č. 13k námětům pro hospodářskou politiku (22.. května 2003) 
č. 14k Evropské unii a českému stavebnictví (22.. května 2003) 
č. 15k “Doplnění vyhodnocení systému investičních pobídek a Analýzy vybraných finančních ukazatelů firem podpořených investičními pobídkami” a k “Analýze makroekonomických ukazatelů a analýze všech dostupných faktorů z hlediska regionů” (19. února 2004) 
č. 16k vývoji bytové výstavby v České republice od roku 2000 do současnosti a výhled bytové politiky ve střednědobém horizontu (19. února 2004) 
č. 17k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (17. června 2004) 
č. 18k návrhu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (17. června 2004) 
č. 19k návrhu zákona o nuceném omezení přechodu práv k pozemkům a stavbám (zákon o vyvlastnění) (17. června 2004) 
č. 20k návrhu na doplnění členů podvýboru pro průmysl a stavebnictví (29. června 2004) 

12
ISP (příhlásit)