Hospodářský výbor
Podvýbor pro dopravu a výstavbu dopravní infrastruktury
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedů (19. září 2002) 
č. 2k volbě ověřovatelů (19. září 2002) 
č. 3k § 44 odst. 3 Jednacího řádu PS (19. září 2002) 
č. 4k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí stání záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA - tisk 66 (15. října 2002) 
č. 5k vládnímu návrhu rozpočtu SFDI na rok 2003 - tisk 94 (7. listopadu 2002) 
č. 6k transformaci Českých drah (6. února 2003) 
č. 7k transformaci Českých drah (6. února 2003) 
č. 8k přípravě systému elektronického výběru dálničního mýta (20. března 2003) 
č. 9ke zprávě MDS (20. března 2003) 
č. 10k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.77/2002 Sb., o a.s. České dráhy /sněmovní tisk 433/ (7. října 2003) 
č. 11k podpoře zvýšení podílu SFDI ze spotřební daně z minerálních olejů při projednávání zákona o RUD (7. října 2003) 
č. 12k žádosti na MF o finanční výpomoc (13. listopadu 2003) 
č. 13k plnění usnesení vlády (13. listopadu 2003) 
č. 14k iniciaci jednání ministrů k řešení vodní dopravy (13. listopadu 2003) 
č. 15ke schválení odborné veřejnosti (29. ledna 2004) 
č. 17k informaci o strategii BESIP (29. ledna 2004) 
č. 18k informaci o strategii financování rozvoje a obnovy dopravní infrastruktury v letech 2004 - 2007 (29. ledna 2004) 
č. 19ke zprávě "Sociální program ČD, a.s." (22. dubna 2004) 
č. 20ke zprávě "Kombinovaná doprava" (22. dubna 2004) 
č. 21k novele zákona č. 361/2000 Sb. (3. června 2004) 

12
ISP (příhlásit)