Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (17. července 2002) 
č. 2k volbě volební komise (17. července 2002) 
č. 3k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 5k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (sněmovní tisk 44) (11. září 2002) 
č. 6k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 45) (11. září 2002) 
č. 7k návrhu zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003 (sněmovní tisk 46) (11. září 2002) 
č. 8ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2001, kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (18. září 2002) 
č. 9ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2001, kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví (18. září 2002) 
č. 10k zahraničním aktivitám výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na 2. pololetí 2002 (18. září 2002) 
č. 11k informaci ministra práce a sociálních věcí o úkolech a záměrech Ministerstva práce a sociálních věcí ve 4. volebním období (18. září 2002) 
č. 12k návrhu termínu a pořadu 3. schůze VSPZ (18. září 2002) 
č. 13o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro koncepci zdravotnictví, lékovou politiku a úhradu zdravotní péče (19. září 2002) 
č. 14o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro investice ve zdravotnictví a sociální oblasti (19. září 2002) 
č. 15o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro otázky sociálně ohrožených skupin (19. září 2002) 
č. 16o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro informatiku v sociální oblasti a zdravotnictví a pro racionální vedení zdravotnické dokumentace (19. září 2002) 
č. 17o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro problematiku drog a toxikománie (19. září 2002) 
č. 18o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro zdravotně postižené a občany se sníženou pracovní schopností (19. září 2002) 
č. 19o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro reformu důchodového systému (19. září 2002) 
č. 20o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pro etické otázky ve zdravotnictví a v sociální péči (19. září 2002) 

12345>>
ISP (příhlásit)