Ústavně právní výbor
Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů podvýboru ústavně právního výboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku (13. března 2018) 
č. 2k aktualizovaná zprávě o projektu e-Sbírka (19. června 2018) 
č. 3Aktualizované stanovisko k implementaci projektu e-Legislativa (27. září 2018) 
č. 6Informace o postupu e-Sbírky (10. ledna 2019) 
č. 8Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (tisk 256) (21. března 2019) 
č. 9Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (tisk 256) (4. dubna 2019) 
č. 10Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (tisk 256) (4. dubna 2019) 
č. 11Stav příprav projektu e-legislativa (4. dubna 2019) 
č. 12Elektronický soudní spis (20. května 2020) 
č. 13Elektronický monitorovací systém (20. května 2020) 
č. 14Naplňování harmonogramu projektů e-Sbírka a e-Legislativa (8. prosince 2020) 
č. 15Řešení problematiky chybějících specialistů v resortu justice (30. března 2021) ISP (příhlásit)