Kontrolní výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (29. listopadu 2017) 
č. 2k volbě volební komise (29. listopadu 2017) 
č. 3k volbě předsedy výboru (29. listopadu 2017) 
č. 4k návrhu termínu a programu 2. schůze výboru (29. listopadu 2017) 
č. 5k stanovení počtu místopředsedů výboru a volbě místopředsedů výboru (7. prosince 2017) 
č. 6k návrhu rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2018 (7. prosince 2017) 
č. 7ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 (sněmovní tisk 4/1) (7. prosince 2017) 
č. 8ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu (7. prosince 2017) 
č. 9k návrhu termínu a programu 3. schůze výboru (7. prosince 2017) 
č. 10k ustavení podvýboru Kontrolního výboru (13. prosince 2017) 
č. 11k plánu zahraničních aktivit Kontrolního výboru v roce 2018 (13. prosince 2017) 
č. 12k návrhu termínu a programu 4. schůze výboru (13. prosince 2017) 
č. 13k informaci ministra dopravy o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění (1. února 2018) 
č. 14ke stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 (sněmovní tisk 1/1) (1. února 2018) 
č. 15k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (1. února 2018) 
č. 16k volbě člena podvýboru Kontrolního výboru pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru (1. února 2018) 
č. 17k návrhu termínu a programu 5. schůze výboru (1. února 2018) 
č. 18ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/08 – Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015 (15. února 2018) 
č. 19ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/04 - Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví (15. února 2018) 
č. 20ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 - Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu (15. února 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)