Petiční výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (29. listopadu 2017) 
č. 2k volbě volební komise výboru (29. listopadu 2017) 
č. 3k volbě předsedy výboru (29. listopadu 2017) 
č. 4k návrhu pořadu a termínu příští schůze (29. listopadu 2017) 
č. 5k určení počtu místopředsedů výboru a jejich volbě (6. prosince 2017) 
č. 6k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 Kapitola 309 - Kancelář veřejného ochránce práv (6. prosince 2017) 
č. 7k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 Kapitola 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů (6. prosince 2017) 
č. 8k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 Kapitola 304 - Úřad vlády ČR (6. prosince 2017) 
č. 9ke Zprávě ke státnímu rozpočtu České republiky na rok 2018 - Výdaje státu na podporu nestátních neziskových organizací (6. prosince 2017) 
č. 10k Zásadám petičního výboru pro vyřizování peticí doručených Poslanecké sněmovně a jejím orgánům (6. prosince 2017) 
č. 11k nově přijatým peticím (6. prosince 2017) 
č. 12k návrhu termínu a programu příští schůze (6. prosince 2017) 
č. 13ke schválení programu 3. schůze petičního výboru (19. prosince 2017) 
č. 14k záměru zahraničních cest petičního výboru na rok 2018 (19. prosince 2017) 
č. 15k návrhu pořadu a termínu příští schůze (19. prosince 2017) 
č. 16k dovolbě místopředsedy petičního výboru (19. prosince 2017) 
č. 17ke zřízení podvýborů (9. ledna 2018) 
č. 18k Informaci o činnosti VOP za třetí čtvrtletí 2017 (9. ledna 2018) 
č. 19k návrhu termínu a programu příští schůze (9. ledna 2018) 
č. 20ke schválení programu 5. schůze petičního výboru (10. ledna 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)