Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
Usnesení

č. 1ke stanovení počtu ověřovatelů a jejich volbě (6. listopadu 2015) 
č. 2k volbě místopředsedů (6. listopadu 2015) 
č. 3k Informaci o činnosti Finančního analytického útvaru (6. listopadu 2015) 
č. 4k návrhu termínu a programu příští schůze (6. listopadu 2015) 
č. 5k dovolbě místopředsedy (10. listopadu 2015) 
č. 6k novele zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (10. listopadu 2015) 
č. 7k návrhu zákona o Centrální evidenci účtů (10. listopadu 2015) 
č. 8Informace o konaném regionálním setkání zástupců národních FAU – Telč, listopad 2015 (10. listopadu 2015) 
č. 9k návrhu termínu a programu příští schůze (10. prosince 2015) 
č. 10ke Zprávě o činnosti FAÚ za rok 2015 (10. března 2016) 
č. 11k Informaci o konkrétním případu řešení problému (10. března 2016) 
č. 12ke schválení termínu a pořadu příští schůze (10. března 2016) 
č. 13k přípravě vzniku samostatného správního úřadu – FAÚ (schváleno vládou 21. 3. 2016) (14. dubna 2016) 
č. 14k Akčnímu plánu Rady Evropy v boji proti terorismu – zapojení FAÚ (14. dubna 2016) 
č. 15k Informaci o spolupráci FAÚ se zahraničím (14. dubna 2016) 
č. 16k přijetí Statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti FAÚ (14. dubna 2016) 
č. 17ke svolání příští schůze komise (14. dubna 2016) 
č. 18k Informaci o konaném regionálním setkání zástupců FAÚ zemí V4 ve Vídni (9. června 2016) 
č. 19k Informaci o kauze miliardového podvodu s mákem (9. června 2016) 
č. 20k Informaci o aktuálním vývoji legislativy (9. června 2016) 

123
ISP (příhlásit)