Hospodářský výbor
Podvýbor pro dopravu
Usnesení

č. 0projednal záměry výstavby a využívání rychlých železničních spojení (RS) v ČR a žádá hospodářský výbor, aby přijal usnesení, aby vláda ČR zintenzivnila činnost pro přípravu výstavby RS a přijal k tomu příslušná zákonná opatření. (8. září 2016) 
č. 4k problematice vodní dopravy v České republice (23. července 2014) 
č. 5k problematice vodní dopravy v České republice (23. července 2014) 
č. 6k žádostem jednotlivých krajských organizací Správy a údržby silnic pro zajištění finančních prostředků na modernizaci silnic II. a III. tříd (23. července 2014) 
č. 7k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 270 (11. prosince 2014) 
č. 8k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 374 v souvislosti se sněmovními tisky 202, 221, 180, 377 (11. února 2015) 
č. 9k revizi transevropských sítí v roce 2016 (9. dubna 2015) 
č. 10k problematice vodní dopravy v ČR (9. dubna 2015) 
č. 11k přípravě projednání rozpočtu SFDI (9. dubna 2015) 
č. 12k ochranným prvkům na SPZ (9. dubna 2015) 
č. 13ke studii o železnici (10. června 2015) 
č. 15k účasti České republiky na projektu Širokorozchodná trať - Euroasijský koridor ( Hedvábná stezka ) (26. května 2016) ISP (příhlásit)