Rozpočtový výbor
Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Usnesení

č. 3k návrhu termínu další schůze podvýboru (10. dubna 2014) 
č. 4k informaci o vládním návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014 (sněmovní tisk 324) (12. listopadu 2014) 
č. 5k návrhu termínu další schůze podvýboru (12. listopadu 2014) 
č. 6Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 414) (29. dubna 2015) 
č. 7Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk 415) (29. dubna 2015) 
č. 8k účasti širší odborné veřejnosti (24. listopadu 2015) 
č. 9k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (24. listopadu 2015) 
č. 10Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 587) (11. února 2016) 
č. 11Informace České bankovní asociace o makroekonomické prognóze (11. února 2016) 
č. 12k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (11. února 2016) 
č. 13Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů (tisk 718) (21. dubna 2016) 
č. 14Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů (tisk 719) (21. dubna 2016) 
č. 15Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 745) (21. dubna 2016) 
č. 16k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (21. dubna 2016) 
č. 17Informace o aktuálním stavu aplikace zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (20. října 2016) 
č. 18Informace o stavu přípravy legislativních prací na sjednocení pravidel dohledu ČNB nad finančním trhem (20. října 2016) 
č. 19k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (20. října 2016) 
č. 20Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1009) (8. března 2017) 
č. 21k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (8. března 2017) ISP (příhlásit)