Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
Usnesení

č. 1K volbě místopředsedy komise (13. února 2014) 
č. 2Ke stanovení počtu ověřovatelů a jejich volbě (13. února 2014) 
č. 3ke zprávě o činnosti BIS za rok 2012 (bod 2) (25. února 2014) 
č. 4k informaci ředitele BIS o úniku utajovaných informací z března 2012 (25. února 2014) 
č. 5k návrhu závěrečného účtu kapitoly 305 - BIS za rok 2013 (15. května 2014) 
č. 6k podkladům pro kontrolu plnění rozpočtu BIS za 1. čtvrtletí roku 2014 (15. května 2014) 
č. 7k projednání a schválení statutu komise (15. května 2014) 
č. 8k projednání a schválení žádosti řediteli BIS o předložení písemných dokumentů podle §19 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb., o BIS (15. května 2014) 
č. 9ke kontrole plnění rozpočtu BIS, a to průběžně vždy za každé čtvrtletí. (15. května 2014) 
č. 10k informaci ředitele BIS o pravidlech a komunikaci s ministry a jejich náměstky (bod 2) (24. června 2014) 
č. 11ke zprávě o činnosti BIS za rok 2013 (bod 2) (30. října 2014) 
č. 12k podkladům pro kontrolu plnění rozpočtu BIS za 1. až 3. čtvrtletí 2014 (bod 3) (30. října 2014) 
č. 13k podnětu prověření v souvislosti s články z týdeníku EURO ze dne 25. 8. a 13. 10. 2014 (bod 4) (30. října 2014) 
č. 14k návrhu státního rozpočtu kapitoly 305 - BIS na rok 2015 (bod 2) (13. listopadu 2014) 
č. 15k návrhu závěrečného účtu kapitoly 305 – BIS za rok 2014 (bod 2) (16. dubna 2015) 
č. 16k podkladům pro kontrolu plnění rozpočtu BIS za 1. čtvrtletí a 1. pololetí 2015 (9. července 2015) 
č. 17k projednání a schválení žádosti řediteli BIS o předložení písemných dokumentů podle §19 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb., o BIS (9. července 2015) 
č. 18ke zprávě o činnosti stálé komise BIS za rok 2014 (9. července 2015) 
č. 19ke Zprávě o činnosti BIS za rok 2014 (bod 2) (1. října 2015) 
č. 20k podkladům dle § 19 odst. 3 písm. b), c), d), e) zákona č. 154/1994 Sb., o BIS za období 1. červenec 2014 – 30. červen 2015 (bod 3) (1. října 2015) 

12
ISP (příhlásit)