Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 61Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) (tisk 399) (15. dubna 2015) 
č. 62Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 409) (15. dubna 2015) 
č. 63Doplnění podvýboru pro financování péče o životní prostředí o dalšího člena (15. dubna 2015) 
č. 64Doplnění podvýboru pro technickou ochranu přírody o dalšího člena (15. dubna 2015) 
č. 65Státní závěrečný účet kapitoly č. 348 – Český báňský úřad za rok 2014 (3. června 2015) 
č. 66Státní závěrečný účet kapitoly č. 315 – Ministerstvo životního prostředí za rok 2014 (3. června 2015) 
č. 67Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2014 (3. června 2015) 
č. 68Změny ve složení podvýboru (3. června 2015) 
č. 69Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) (tisk 399) (24. června  2015) 
č. 70Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 409) (24. června 2015) 
č. 71Změny ve složení podvýboru (24. června 2015) 
č. 72Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Maďarské republiky (24. června 2015) 
č. 73Navýšení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí pro rok 2015 (23. září 2015) 
č. 74Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 500) (14. října 2015) 
č. 75Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 418) (14. října 2015) 
č. 76Návrh Státního rozpočtu na rok 2016, kapitola 348 – Český báňský úřad (4. listopadu 2015) 
č. 77Návrh Státního rozpočtu na rok 2016, kapitola 315 – Ministerstvo životního prostředí (4. listopadu 2015) 
č. 78Návrh Státního rozpočtu na rok 2016, Státní fond životního prostředí České republiky (4. listopadu 2015) 
č. 79Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 500) (4. listopadu 2015) 
č. 80Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 543) (4. listopadu 2015) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)