Hospodářský výbor
Semináře

Švýcarská veřejná doprava, slavnostní křest DVD (27. února 2014) 
Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy (27. února 2014) 
Vysokorychlostní železnice 2014 (15. května 2014) 
Nové investiční pobídky (19. června 2014) 
Návrhy a realizace náhradních projektů k čerpání finančních prostředků z Operačního programu Doprava v oblasti dopravních IT systémů a telematiky (19. září 2014) 
Perspektivy vodní dopravy v ČR (6. října 2014) 
Ochrana spotřebitele nebo podpora podnikání (6. listopadu 2014) 
Státní energetická koncepce ČR a její dopad na národní bezpečnost, ceny energií pro konečné spotřebitele a na konkurenceschopnost průmyslu (4. prosince 2014) 
Chytré sítě – podmínka k energetické nezávislosti koncových odběratelů (3. prosince 2015) 
Existuje jiná ekonomika než digitální? (9. května 2016) 
Potenciál těžby lithia v ČR a jeho využití v pokročilých technologiích (17. října 2016) 
Plnění úkolů z národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR v návaznosti na zajištění energetické bezpečnosti (3. listopadu 2016) 
Změna bodového systému (1. listopadu 2016) 
O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku (3. listopadu 2016) 
Podnikatelé ve válce s paragrafy aneb jak se ubránit a přežít právní invazi; Právní elektronický systém pro podnikatele jako možné řešení (15. listopadu 2016) 
Férové podnikání při zajištění údržby dopravní infrastruktury a investic (24. listopadu 2016) 
Požadavky na vzdělávání v době, kdy se mění technické i technologické prostředky (20. dubna 2017) 
Co přinese liberalizace české železnici? (21. dubna 2017) 
Vliv čerpání finančních prostředků z OP PIK na konkurenceschopnost české ekonomiky (27. dubna 2017) 
Seminář podvýboru pro energetiku (20. dubna 2017) 

12
ISP (příhlásit)