Hospodářský výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě členů volební komise (5. prosince 2013) 
č. 3ke způsobu volby předsedy a místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k volbě předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k určení počtu místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 6k volbě místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 7k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 327 - Ministerstvo dopravy (11. prosince 2013) 
č. 8k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016 - sněmovní tisk 9 (11. prosince 2013) 
č. 9k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 328 - Český telekomunikační úřad (11. prosince 2013) 
č. 10k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářského soutěže (11. prosince 2013) 
č. 11k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (11. prosince 2013) 
č. 12k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu (11. prosince 2013) 
č. 13k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 349 - Energetický regulační úřad (11. prosince 2013) 
č. 14k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (11. prosince 2013) 
č. 15k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2014 kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (11. prosince 2013) 
č. 16k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (11. prosince 2013) 
č. 17ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012 - sněmovní tisk 36 (15. ledna 2014) 
č. 18k ustavení podvýborů (15. ledna 2014) 
č. 19k záměrům zahraničních cestna rok 2014 (15. ledna 2014) 
č. 20k uspořádání semináře (15. ledna 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)