Kontrolní výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě volební komise (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k stanovení počtu místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 6k návrhu termínu a programu 2. schůze výboru (5. prosince 2013) 
č. 7k návrhu rozpočtu kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2014 (11. prosince 2013) 
č. 8k návrhu termínu a programu 3. schůze výboru (11. prosince 2013) 
č. 9k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ (16. ledna 2014) 
č. 10k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 31/ (16. ledna 2014) 
č. 11k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ (16. ledna 2014) 
č. 12k informaci o výběrovém řízení "Nápravná opatření laguny Ostrava, nadbilanční kaly" (16. ledna 2014) 
č. 13ke stanovení pořadí místopředsedkyň a místopředsedů kontrolního výboru (16. ledna 2014) 
č. 14k plánu zahraničních aktivit kontrolního výboru na rok 2014 (16. ledna 2014) 
č. 15k návrhu termínu a programu 4. schůze výboru (16. ledna 2014) 
č. 16k návrhu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na novou členku Nejvyššího kontrolního úřadu (16. ledna 2014) 
č. 17k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 43/ (27. února 2014) 
č. 18k návrhu poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ (27. února 2014) 
č. 19k návrhu poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ (27. února 2014) 
č. 20k Přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2012 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 1013 - 6. volební období/ (27. února 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)