Zemědělský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 2
č. 1

Zápisy z jednání

č. 14
č. 11

Usnesení

č. 63k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR čís. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 258) (24. září 1997)
č. 62 (26. listopadu 1997 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon čís. 138/1973 Sb., o vo)
č. 61k urychlení tohoto procesu. (17. září 1997 - DOPROVODNÉ USNESENÍ k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1996 a R)
č. 60k návrhu rozpočtu na rok 1997 - výdaje - za bod 12 nový komentář: "Půjčka Českému svazu včelařů rok 1996 0 Kč rok 1997 do 13 mil. Kč (17. září 1997 k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1997 (sněmovní tisk 249) Ze)
č. 59 (17. září 1997 k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1996 a Roční účetní závěrce Po)ISP (příhlásit)