Výbor pro evropské záležitosti
Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 4
č. 3

Zápisy z jednání

č. 1
č. 4

Usnesení

č. 5k jednání o postavení euroregionů v ČR (25. září 2003)
č. 4k výjezdní schůzi podvýboru VEI pro regionální a přeshraniční spolupráci do oblasti Lužice (16. dubna 2003)
č. 3k volbě místopředsedy podvýboru VEI pro regionální a přeshraniční spolupráci (5. prosince 2002)
č. 2k volbě ověřovatelů podvýboru VEI pro regionální a přeshraniční spolupráci (5. prosince 2002)
č. 1Koncepce práce podvýboru pro regionální a přeshraniční spolupráci (5. prosince 2002)ISP (příhlásit)