Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 1308
č. 1307

Zápisy z jednání

č. 1308
č. 1307

Usnesení

č. 1308Projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona (tisk č. 867) (22. září 2005)
č. 1307Schválení cesty a složení delegace na zahraniční pracovní cestu do Finska (19. října 2005)
č. 16Schválení cesty a složení delegace na zahraniční pracovní cestu na jednání v New Yorku (26. ledna 2006)
č. 15Záměr zahraničních akcí Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti na rok 2006 (19. října 2005)
č. 12Projednávání vládního návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon – tisk č. 866) (22. září 2005)ISP (příhlásit)