Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 1236
č. 48

Zápisy z jednání

č. 48
č. 47

Usnesení

č. 166k návrhu poslanců H. Orgoníkové, A. Čurdové a E. Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 658) (9. září 2004)
č. 165k návrhu poslanců M. Emmerové, J. Boháčkové, J. Vojtilové, J. Janečka a V. Říhy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 640) (8. září 2004)
č. 164k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 648) (8. září 2004)
č. 163k vládnímu návrhu na vydání zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí (sněmovní tisk 639) (8. září 2004)
č. 162k záštitě nad akcí: "Léková politika v Nizozemí“ (8. září 2004)ISP (příhlásit)