Zahraniční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 70
č. 26

Zápisy z jednání

č. 70
č. 69

Usnesení

č. 278k cestě poslanců Poslanecké sněmovny na jednání Parlamentního shromáždění Rady Evropy /květen-srpen 1994/ (28. dubna 1994)
č. 276k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s uskutečněním výcvikových činností jednotek AČR mimo území České republiky a s krátkodobou přítomností jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku /tisk 952/ (28. dubna 1994)
č. 275 (14. dubna 1994)
č. 274k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Jihoafrické republiky (13. dubna 1994)
č. 273k cestě poslanců Poslanecké sněmovny do Egypta a Libye (13. dubna 1994)ISP (příhlásit)