Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 68
č. 67

Zápisy z jednání

č. 46
č. 10

Usnesení

č. 299Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (22. února 1996)
č. 298Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (21. února 1996)
č. 297Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (T 2016) (22. února 1996)
č. 296Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody (T 2065) (22. února 1996)
č. 295Zpráva o peticích došlých Parlamentu ČR za období od 1. 1. 1996 do 31. 1. 1996 (21. února 1996)ISP (příhlásit)