Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 58 (15. září 2021)
č. 57 (15. července 2021)

Zápisy z jednání

č. 58 (15. září 2021)
č. 57 (15. července 2021)

Usnesení

č. 272k návrhu změny rozpočtu SFPI na rok 2021- sněmovní tisk 1335 (15. září 2021)
č. 271k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů - sněmovní tisk 1151 (15. července 2021)
č. 270k vládnímu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů - sněmovní tisk 1150 (15. července 2021)
č. 269k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 534 (15. července 2021)
č. 268k návrhu poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) - sněmovní tisk 952 (24. června 2021)

Semináře

Budoucnost komunálních voleb (prodloužení funkčního období zastupitelů a změna volebního systému pro komunální volby) (11. prosince 2019)
Jak spolupracovat s bankovním sektorem na digitalizaci veřejné správy (20. listopadu 2019)
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 40 (19. června 2018)ISP (příhlásit)