Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 29ZRUŠENO (19. března 2020)
č. 29 (19. března 2020)

Zápisy z jednání

č. 28 (11. února 2020)
č. 27 (6. února 2020)

Usnesení

č. 163k návrhu termínu a programu příští schůze výboru (11. února 2020)
č. 162k návrhu termínu a programu 28. schůze výboru (6. února 2020)
č. 161k zpracování stanoviska, zda poslancům a členům Kontrolního výboru, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. 5. 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, může být členem vlády odepřen přístup k dokumentům, které má k dispozici, k jakým typům dokumentů, případně za jakých podmínek je poskytnutí dokumentů možné (6. února 2020)
č. 160k plánu zahraničních aktivit Kontrolního výboru v roce 2020 (6. února 2020)
č. 159ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/09 - Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů (6. února 2020)

Záznamy z jednání

č. 59záznam k návrhu rozpočtu kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2019 (8. listopadu 2018)

Semináře

Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (10. dubna 2019)ISP (příhlásit)