Petiční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 44 (7. září 2021)
č. 43 (22. června 2021)

Zápisy z jednání

č. 43 (22. června 2021)
č. 42 (8. června 2021)

Usnesení

č. 227ke Zprávě o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 (7. září 2021)
č. 226k informaci zpravodajů o stavu přidělených petic a nově došlým peticím (7. září 2021)
č. 225ke schválení programu 44. schůze petičního výboru (7. září 2021)
č. 224k veřejnému slyšení k petici „Za normální svět - Otevřeme Česko" (č. 14/P/2021) (22. června 2021)
č. 223k návrhu termínu a programu příští schůze (22. června 2021)

Záznamy z jednání

č. 212 (11. května 2021)
č. 177k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2021 - kapitola 304 (3. listopadu 2020)
č. 73k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2019 - kapitola 304 (včetně projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly) (6. listopadu 2018)
č. 34k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (13. března 2018)

Semináře

Právní a vědecká definice masového násilí (29. června 2021)
Podmíněné propuštění - jeho možnosti a limity (2. dubna 2019)
Děti patří do rodin a ne do ústavůkulatý stůl (19. března 2019)
Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti (5. února 2019)
Petice za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem (21. června 2018)ISP (příhlásit)