Kontrolní výbor
Podvýbor pro legislativu a kontrolní systémy
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 7 (15. března 2017)
č. 6 (18. února 2016)

Usnesení

č. 16k vládnímu návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1001/ a k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí /sněmovní tisk 1002/ (15. března 2017)
č. 14k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ a k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /sněmovní tisk 568/ (18. února 2016)
č. 12žádost ředitelce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o poskytnutí dokumentů (26. února 2015)
č. 10k informace prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu o řešení dislokace sídla Nejvyššího kontrolního úřadu (4. prosince 2014)
č. 9k vládnímu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ (4. prosince 2014)ISP (příhlásit)