Rozpočtový výbor
Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 10 (8. března 2017)
č. 9 (20. října 2016)

Usnesení

č. 21k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (8. března 2017)
č. 20Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1009) (8. března 2017)
č. 19k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (20. října 2016)
č. 18Informace o stavu přípravy legislativních prací na sjednocení pravidel dohledu ČNB nad finančním trhem (20. října 2016)
č. 17Informace o aktuálním stavu aplikace zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (20. října 2016)

Semináře

Bezhotovostní ekonomika (4. září 2014)
Bezhotovostní ekonomikaupravená pozvánka (4. září 2014)
Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) – sněmovní tisk č. 81 (10. dubna 2014)ISP (příhlásit)