Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 21 (1. června 2017)
č. 20 (22. března 2017)

Zápisy z jednání

č. 16 (30. března 2016)
č. 21 (1. června 2017)

Usnesení

č. 40k programu (22. března 2017)
č. 39k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (tisk 854) (14. prosince 2016)
č. 38k programu (14. prosince 2016)
č. 37ke změně programu (2. listopadu 2016)
č. 36k aplikaci Novely §30 zákona 48/1997 Sb. (očkování proti pneumokovým infekcím) (2. listopadu 2016)

Záznamy z jednání

č. 22k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (tisk 366) (26. února 2015)

Semináře

Snížení celorepublikového dluhu na výživné při využití současné právní úpravy (4. listopadu 2016)
Perspektiva zaměstnaneckých benefitů (14. listopadu 2016)
Společnost a duševně nemocní (1. listopadu 2016)
Rodina a společnost (22. května 2014)

Ostatní jednání a akce

Paměť prochází srdcem (6. října 2016)
Lékařská posudková služba (20. září 2016)
Lékařská posudková služba (25. února 2015)
Zaslouží si lékařská posudková služba koncepční změnu? (18. listopadu 2015)
Substituční léčba (3. listopadu 2015)ISP (příhlásit)