Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 42 (7. června 2017)
č. 41 (1. června 2017)

Zápisy z jednání

č. 42 (7. června 2017)
č. 40 (31. května 2017)

Usnesení

č. 233k podvýboru pro heraldiku a vexilologii (27. června 2017)
č. 232k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) (sněmovní tisk 666) - jednání garančního výboru mezi 2. a 3. čtením (7. června 2017)
č. 231k vládnímu návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích) (sněmovní tisk 1054) (31. května 2017)
č. 221k záměru využít Clam-Gallasův palác jako Palác vědy a umění (Domus Scientiarum Et Artium) (31. května 2017)
č. 230k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) (sněmovní tisk 666) - jednání garančního výboru mezi 2. a 3. čtením (31. května 2017)ISP (příhlásit)