Výbor pro bezpečnost
Přijetí zahraničních návštěv

Arménie Přijetí delegace poslanců Národního shromáždění Arménské republiky (17. 6. 2014)
Dne 17. června 2014 přijal výbor pro bezpečnost delegaci poslanců arménského parlamentu.

Delegaci vedl pan Artak Zakaryan, předseda stálého výboru pro zahraniční vztahy Národního shromáždění Arménské republiky a delegaci doprovázel j. e. pan Tygran Seiranian, velvyslanec Arménské republiky v České republice. Za výbor pro bezpečnost se přijetí zúčastnil předseda výboru Roman Váňa, místopředsedkyně výboru Zuzka Bebarová-Rujbrová a poslanci Daniel Korte a Josef Zahradníček.

Předmětem přátelského a velmi otevřeného jednání, které navazovalo na předchozí setkání uskutečněné v rámci služební cesty české delegace členů Poslanecké sněmovny do Arménie, byla v první části jednání tradiční témata vnitřní a vnější bezpečnosti obou států, v další části jednání arménská delegace hovořila o situaci v Náhorním Karabachu a na Kavkazu obecně, o vztahu Arménie k Evropské unii a k Ruské Federaci, na otázku poslance Daniela Korteho pak ještě podali výklad současné úrovně vztahů s Ázerbajdžánem a Iránem.

Místopředsedkyně výboru Zuzka Bebarová-Rujbrová pak informovala o chystané výstavce ke genocidě arménského lidu, od níž na jaře 2015 uplyne již 100 let a dodala, že tyto výstavka bude pořádána společně se zastupitelským úřadem Arménie v České republice. Tématu genocidy arménského lidu a jejího připomenutí na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byla pak věnována závěrečná část jednání.

Foto: Bohumil Pácl.
Přijetí delegace poslanců Národního shromáždění Arménské republiky (17. 6. 2014)
Přijetí delegace poslanců Národního shromáždění Arménské republiky (17. 6. 2014)
Přijetí delegace poslanců Národního shromáždění Arménské republiky (17. 6. 2014)

Navigace sekce Výbor pro bezpečnostISP (příhlásit)