Výbor pro zdravotnictví
Zahraniční cesty

Vietnam Ve dnech 9. - 15. 6. 2019 (18. 7. 2019)
navštívila delegace Výboru pro zdravotnictví Vietnam, v čele delegace stál mpř. PSP JUDr. Vojtěch Filip.

Složení delegace:

pan Vojtěch Filip, místopředseda PSP ČR, vedoucí delegace

paní Věra Adámková, předsedkyně výboru pro zdravotnictví

pan Miroslav Janulík, místopředseda Výboru pro zdravotnictví

pan Kamal Farhan, předseda podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví

pan Daniel Pawlas, předseda podvýboru pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky

pan David Kasal, předseda Podvýboru pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
Ve dnech 9. - 15. 6. 2019 (18. 7. 2019)

Navigace sekce Výbor pro zdravotnictvíISP (příhlásit)