Výbor pro zdravotnictví
Zahraniční cesty

Rusko Ve dnech 13. - 16. 10. 2018 (19. 10. 2018)

navštívila v rámci zahraniční cesty skupina poslanců Výboru pro zdravotnictví Ruskou federaci.

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2018

8. volební období

 

80

USNESENÍ

Výboru pro zdravotnictví

z 22. schůze

ze dne 10. července 2018

ke složení delegace Výboru pro zdravotnictví do Ruska

 

________________________________________________________________________

Po úvodním slovu předsedkyně Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. a po rozpravě

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

doporučuje

delegace do Ruska (termín: říjen 2018)

Složení delegace:

 

prof. MUDr. Věra Adámková

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

MUDr. Jiří Běhounek

 

MUDr. Kamal Farhan,

MUDr. David Kasal

 

MUDr. Jaroslav Dvořák

 

Náhradníci:

Ing. Petr Třešňák

Ing. Hana Aulická Jírovcová

Andrea Brzobohatá, MBA

Mgr. Jana Pastuchová

 

Jiří Běhounek, v. r.                                                                Věra Adámková, v. r.

ověřovatel výboru                                                                 předsedkyně výboru

 Navigace sekce Výbor pro zdravotnictvíISP (příhlásit)