Aktuality

Státní vlajka – nejznámější symbol České republiky – 100 let.

30. března 1920 přijalo Národní shromáždění zákon, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti (252/1920 Sb.).

Informace z PK 2/2020

8. 3. MDŽ - přehled zastoupení žen v rozhodovacích pozicích v ČR

Ústava 1920 - 100 let od přijetí

Detaily projednávání v Národním shromáždění, dobový tisk, vystavení originálu exempláře ústavy v předsálí Poslanecké sněmovny.

Informace z PK 1/2020

B. Němcová a jiné události v únoru 2020.

Informace z PK 8/2019

Vánoční čtení

Sbírka uměleckých děl - představení

Vernisáž k uvedení Sbírky uměleckých děl Kanceláře Poslanecké sněmovny se uskuteční 12. prosince 2019 od 14:00 ve Dvoraně.

Sametová revoluce '89 v knihovnách

Podívejte se, co o 17. listopadu 1989 najdete v knihovnách a jejich fyzických i elektronických fondech.

Informace z PK 7/2019

Listopadové novinky - přehled některých akcí našeho odboru v období 11/2019 a informace o aktuálních novinkách

30. výročí sametové revoluce - výstavy

V Poslanecké sněmovně proběhnou v listopadu dvě výstavy k připomínce 30. výročí Listopadu '89

Pracovní setkání právnických knihoven

Ve dnech 18. – 20. září se v Praze uskutečnilo 22. pracovní setkání právnických knihoven z Česka a Slovenska.

100 let knihovního zákona

22. 7. 1919 byl Národním shromážděním schválen tisk 1233 - šlo o historicky první zákon, který legislativně organizoval veřejné knihovnictví na území nově vzniklé Československé republiky.

Setkání nad zajímavými historickými tématy – pozvánka

26.6.2019 - přednáška na téma "400. výročí tzv. České stavovské konfederace"

Informace z PK 4/2019

4. května - 100. výročí úmrtí M. R. Štefánika

Informace z PK 2/2019

MDŽ - ženy ve vedení parlamentních orgánů

Setkání nad zajímavými knižními tituly - pozvánka

14. 2. 2019 - představení publikace "Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921 - 1989)"

Setkání nad zajímavými knižními tituly - pozvánka

10. 12. 2018 - představení knihy "Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989"

Setkání nad zajímavými knižními tituly - pozvánka

Představení knihy "Ústava ČR 1992 - dokumenty a ohlasy"

Informace z PK 11/2018

Kroměřížský sněm - významná událost odehrávající se v revolučním roce 1848 - 49

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

22. 11. 2018 - přednáška na téma "Velitelský sbor gestapa v protektorátu Čechy a Morava"

"Osmičková" výročí X - 1. zasedání RNS 1918

14. listopadu 1918 poprvé zasedl parlamentní sbor nově vzniklé Československé republiky - Revoluční Národní shromáždění
ISP (příhlásit)