Hlasování
58. schůze, 1. 10. 2020

489. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
269 (1. 10. 2020)

342. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/ - třetí čtení
270 - 286 (1. 10. 2020)

343. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - třetí čtení
287 - 300 (1. 10. 2020)

452. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 /sněmovní tisk 843/
301 - 313 (1. 10. 2020)

Procedurální hlasování
314 (1. 10. 2020)


ISP (příhlásit)