Hlasování
33. schůze, 10. 7. 2019

Procedurální hlasování
25 - 34 (10. 7. 2019)

11. Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Aleny Gajdůškové, Marka Bendy, Lukáše Koláříka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 493/ - prvé čtení
35 - 36 (10. 7. 2019)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení
37 - 42 (10. 7. 2019)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - třetí čtení
43 - 49 (10. 7. 2019)

40. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
50 - 51 (10. 7. 2019)

41. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
52 (10. 7. 2019)

45. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
53 (10. 7. 2019)

46. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu
54 (10. 7. 2019)

47. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
55 (10. 7. 2019)

48. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
56 - 58 (10. 7. 2019)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
59 - 71 (10. 7. 2019)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení
72 - 73 (10. 7. 2019)


ISP (příhlásit)