Hlasování
26. schůze, 31. 1. 2019

229. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
150 (31. 1. 2019)

124. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018 /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
151 (31. 1. 2019)


ISP (příhlásit)