Hlasování poslance
Mgr. Jiří Kobza
72. schůze, 1. 12. 2020

Procedurální hlasování
1 - 15 (1. 12. 2020)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní /sněmovní tisk 922/4/ - vrácený Senátem
16 (1. 12. 2020)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1080/2/ - zamítnutý Senátem
17 (1. 12. 2020)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/9/ - vrácený Senátem
18 (1. 12. 2020)

8. Návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/11/ - vrácený Senátem
19 - 20 (1. 12. 2020)

9. Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/11/ - vrácený Senátem
21 - 22 (1. 12. 2020)

10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/11/ - vrácený Senátem
23 - 24 (1. 12. 2020)

11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/11/ - zamítnutý Senátem
25 - 26 (1. 12. 2020)

12. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů /sněmovní tisk 881/1/ - vrácený Senátem
27 (1. 12. 2020)

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/4/ - vrácený Senátem
28 - 29 (1. 12. 2020)


ISP (příhlásit)