Hlasování poslance
Ing. Petr Beitl
72. schůze, 3. 12. 2020

492. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
93 (3. 12. 2020)

Procedurální hlasování
94 (3. 12. 2020)

492. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
95 - 97 (3. 12. 2020)

477. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví pravidla pro konání videokonferencí při jednáních schůzí výborů a komisí Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 5113/
98 (3. 12. 2020)

489. Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě
99 (3. 12. 2020)

326. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020 /sněmovní tisk 760/ - prvé čtení
100 - 101 (3. 12. 2020)


ISP (příhlásit)