Hlasování poslance
Ing. Jan Bartošek
57. schůze

Procedurální hlasování
1 - 7, 22 (19. 8. 2020)

1. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 /sněmovní tisk 971/ - zkrácené jednání
8 - 10, 40 - 45 (19. 8. 2020)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - zkrácené jednání
11 - 21 (19. 8. 2020)

3. Stanovisko Poslanecké sněmovny k situaci v Bělorusku
23 - 38 (19. 8. 2020)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - třetí čtení
39 (19. 8. 2020)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)