Hlasování poslance
Robert Vokáč
40. schůze

Procedurální hlasování
1 - 6 (21. 1. 2005)

1. Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v Iráku v roce 2005 /sněmovní tisk 861/
7 (21. 1. 2005)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 275/9/ - vrácený Senátem
8 - 9 (21. 1. 2005)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 499/7/ - vrácený Senátem
10 (21. 1. 2005)

4. Návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy a o změně zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/3/ - vrácený Senátem
11 (21. 1. 2005)

5. Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 639/3/ - vrácený Senátem
12 - 13 (21. 1. 2005)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 689/3/ - vrácený Senátem
14 (21. 1. 2005)

7. Vládní návrh zákona, kterým se do konce roku 2007 stanoví výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům, a kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení
15 - 18 (21. 1. 2005)

8. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2005 /sněmovní tisk 791/
19 (21. 1. 2005)

9. Zpráva vlády o dalším postupu ve věci bývalého Fondu dětí a mládeže
20 (21. 1. 2005)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)