Hlasování poslance
Robert Vokáč
38. schůze, 25. 11. 2004

Procedurální hlasování
132 - 133 (25. 11. 2004)

23. Vládní návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/ - prvé čtení
134 - 138 (25. 11. 2004)

69. Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky
139 (25. 11. 2004)

70. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
140 (25. 11. 2004)

42. Návrh zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 759/ - prvé čtení
141 (25. 11. 2004)

19. Vládní návrh zákona o inspekci práce /sněmovní tisk 685/ - druhé čtení
142 (25. 11. 2004)


ISP (příhlásit)