Hlasování poslance
Robert Vokáč
31. schůze, 7. 5. 2004

39. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách /sněmovní tisk 644/ - prvé čtení
86 - 88 (7. 5. 2004)

Procedurální hlasování
89 (7. 5. 2004)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení
90 - 91 (7. 5. 2004)

36. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení
92 - 95 (7. 5. 2004)

40. Vládní návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení
96 (7. 5. 2004)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus, která byla podepsána dne 17. dubna 2003 v Praze /sněmovní tisk 610/ - prvé čtení
97 (7. 5. 2004)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, podepsaný v Göteborgu dne 1. prosince 1999 /sněmovní tisk 511/ - druhé čtení
98 - 99 (7. 5. 2004)

56. Návrh na zřízení výboru pro evropské záležitosti
100 (7. 5. 2004)

58. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období říjen - prosinec 2003 /sněmovní tisk 600/
101 (7. 5. 2004)

61. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2000, 2001 a 2002
102 (7. 5. 2004)

62. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2003
103 (7. 5. 2004)

63. Informace ministra zdravotnictví o jeho záměrech v resortu a o stavu systému veřejného zdravotního pojištění
104 (7. 5. 2004)


ISP (příhlásit)