Hlasování
1. schůze, 17. 7. 1998

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
6 (17. 7. 1998)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
7 (17. 7. 1998)

8. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni
8 (17. 7. 1998)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
9 - 16 (17. 7. 1998)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny
17 (17. 7. 1998)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny
18 - 19 (17. 7. 1998)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
20 - 22 (17. 7. 1998)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
23 - 72 (17. 7. 1998)

16. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny
73 - 75 (17. 7. 1998)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)