Hlasování poslance
Ing. Josef Zieleniec
11. schůze

Procedurální hlasování
1 - 26 (13. 5. 1997), 42 - 43 (15. 5. 1997), 69 - 72, 76 (20. 5. 1997), 98, 124 - 125 (21. 5. 1997), 128 - 129, 170 (22. 5. 1997), 179, 306 (23. 5. 1997), 307 - 312 (10. 6. 1997), 315, 321 - 322, 330, 349 (11. 6. 1997)

1. Návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 31/4/ - vrácený Senátem
27 (13. 5. 1997)

2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání vládního návrhu zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. ve výborech Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 141/
28 - 29 (13. 5. 1997)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - druhé čtení
30 (13. 5. 1997)

6. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení
31 (14. 5. 1997)

7. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb. /sněmovní tisk 99/ - druhé čtení
32 (14. 5. 1997)

9. Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků /sněmovní tisk 109/ - druhé čtení
33 (14. 5. 1997)

10. Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení
39 (15. 5. 1997)

11. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
40 - 41 (15. 5. 1997)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení
44 - 46 (16. 5. 1997)

15. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích) /sněmovní tisk 38/ - třetí čtení
47 - 49 (16. 5. 1997)

17. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
50 - 52 (16. 5. 1997)

18. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro prověření oprávněnosti licence k televiznímu vysílání společnosti CET-21
53 - 55 (16. 5. 1997)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - prvé čtení
56 - 58 (16. 5. 1997)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení
59 - 60 (16. 5. 1997)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 147/ - prvé čtení
61 - 63 (16. 5. 1997)

22. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 /sněmovní tisk 184/ - prvé čtení
64 - 68 (16. 5. 1997)

23. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o Parlamentní stráži /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení
73 (20. 5. 1997)

24. Návrh poslanců Jiřího Karase a Pavla Dostála na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 140/ - prvé čtení
74 (20. 5. 1997)

25. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) a o lidové zákonodárné iniciativě /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení
75 (20. 5. 1997)

26. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona o způsobu zvyšování maximálního nájemného bytů /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení
77 - 78 (20. 5. 1997)

27. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení
79, 81 (20. 5. 1997)

28. Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zákona č. 3/1991 Sb. /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení
80 (20. 5. 1997)

29. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o přiznání k majetku /sněmovní tisk 159/ - prvé čtení
82 - 84 (20. 5. 1997)

30. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb. /sněmovní tisk 164/ - prvé čtení
117 - 118 (21. 5. 1997)

31. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění zákona č. 254/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. /sněmovní tisk 165/ - prvé čtení
85 (21. 5. 1997)

32. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., úplné znění č. 238/1996 Sb. /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
86 - 87 (21. 5. 1997)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bruselu dne 16. prosince 1996 /sněmovní tisk 153/ - prvé čtení
88 (21. 5. 1997)

34. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 27. února 1997 /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
89 (21. 5. 1997)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. října 1996 v Praze /sněmovní tisk 180/ - prvé čtení
90 (21. 5. 1997)

36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996 /sněmovní tisk 105/ - druhé čtení
91 - 92 (21. 5. 1997)

37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a návrh na odvolání výhrad k článku VIII, oddíl 26, článku X, oddíl 34 a článku XII, oddíl 38 Dohody o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 110/ - druhé čtení
119 - 121 (21. 5. 1997)

38. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Pravidla Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaná dne 25. listopadu 1996 v Praze /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení
122 - 123, 126 (21. 5. 1997), 127, 143 - 164 (22. 5. 1997)

39. Návrh na změnu názvů a složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
316 - 320 (11. 6. 1997)

40. Rezignace člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky
331 - 348 (11. 6. 1997)

41. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury
350 - 359 (11. 6. 1997)

42. Návrh na změny ve složení Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
313 (11. 6. 1997)

43. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
326 - 327 (11. 6. 1997)

44. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení
328 - 329 (11. 6. 1997)

45. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1997 včetně analýzy příčin neplnění příjmů státního rozpočtu, a to podle jednotlivých položek v celé struktuře státního rozpočtu (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)
360, 367 - 368 (11. 6. 1997)

46. Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu konkurence-schopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech; analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4. 1997)
361 - 366 (11. 6. 1997)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení
93 - 94, 99 (21. 5. 1997)

48. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona České národní rady č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb. /sněmovní tisk 99/ - třetí čtení
95 - 97, 100 (21. 5. 1997)

50. Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného /sněmovní tisk 150/ - třetí čtení
101 - 114 (21. 5. 1997)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - třetí čtení
115 - 116 (21. 5. 1997)

54. Vládní návrh zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků /sněmovní tisk 109/ - třetí čtení
165 - 169 (22. 5. 1997)

55. Vládní návrh zákona o oceňování majetku /sněmovní tisk 48/ - třetí čtení
180, 252 - 289 (23. 5. 1997)

56. Vládní návrh zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 141/ - třetí čtení
130 - 135 (22. 5. 1997)

57. Slib poslance
171 - 178, 290 - 305 (23. 5. 1997)

58. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry vládě
136 - 142 (22. 5. 1997)

59. Zpráva vlády o všech zamýšlených deregulačních cenových a jiných opatřeních, která mohou během roku 1997 nepříznivě ovlivnit situaci občanů, spolu s kvantifikací těchto dopadů a návrhem kompenzačních sociálních opatření (v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 212 z 5. 2. 1997) /sněmovní tisk 191/
181 - 204 (23. 5. 1997)

60. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
205 - 240 (23. 5. 1997)

61. Návrh na vázání výdajů státního rozpočtu v kapitolách Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu a Nejvyšší kontrolní úřad a v kapitole Všeobecná pokladní správa /sněmovní tisk 195/
241 - 250 (23. 5. 1997)

64. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 1997
251 (23. 5. 1997)

65. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1996 /sněmovní tisk 154/
323 (11. 6. 1997)

66. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1996 /sněmovní tisk 137/
314 (11. 6. 1997)

67. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za rok 1996
324 (11. 6. 1997)

68. Kontrola usnesení Poslanecké sněmovny č. 109 z 5. schůze dne 11. října 1996 ve věci exekutivního vydání majetku církvím
369 (11. 6. 1997)

69. Informace vlády České republiky o řešení situace v Poldi Kladno - pokračování přerušeného jednání z 10. schůze Poslanecké sněmovny
370 (11. 6. 1997)

70. Informace vlády o stavu sítě lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení v České republice ke dni 31. prosince 1996 a o koncepčních záměrech tvorby sítě zdravotnických zařízení a k zákonnému řešení existence všech typů nemocnic v České republice včetně zákonného zajištění existence a fungování fakultních nemocnic /sněmovní tisk 169/
325 (11. 6. 1997)

71. Závěrečná zpráva Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností vedoucích k ukončení činnosti Kreditní banky a.s. Plzeň /sněmovní tisk 192/
34 - 38 (15. 5. 1997)

73. Informace rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny o projednání Roční zprávy o výsledku hospodaření České národní banky (1996)
371 - 373 (11. 6. 1997)


ISP (příhlásit)