Sněmovní tisk 983
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA předložil sněmovně návrh zákona 7. 12. 2016.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 983/0 dne 7. 12. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2016. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2016 jako tisk 983/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1640/16, PID ALBSAGGJ2XC7.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5497Ivan Pilný10958-15467.doc (77 KB) / PDF (524 KB, 12 stran)
10958-15468.doc (426 KB) / PDF (855 KB, 37 stran)
 2. 1. 2017 v 11:42:25


Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, rozpočet na výzkum, vědecký výzkum, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)