Sněmovní tisk 820
N. z. o důstojné smrti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Zlatuška, Radek Vondráček, Kristýna Zelienková, Petr Adam, Pavel Čihák, Vojtěch Adam) předložila sněmovně návrh zákona 26. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: Zlatuška J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 820/0 dne 27. 5. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 23. 6. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 6. 2016 jako tisk 820/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 790/16, PID ALBSAAHFXKFO.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5527Jiří Zlatuška10988-15511.doc (246 KB) / PDF (1 MB, 31 stran) 11. 1. 2017 v 16:19:43


Deskriptory EUROVOCu: eutanazie, práva jednotlivce, práva pacienta, právo na sebeurčení, smrtISP (příhlásit)