Sněmovní tisk 415
Novela z. o pojišťovacích zprostředkovatelích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 415/0 dne 25. 2. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1157/14, PID RACK9LSDMR12.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 703).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 415/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 415/2 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 7. 7. 2015 na 29. schůzi vzat zpět.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2262Jiří Zemánek07723-10122.odt (28 KB) / PDF (89 KB, 3 strany) 28. 4. 2015 v 13:07:13
2540Adolf Beznoska08001-10568.doc (21 KB) / PDF (213 KB, 1 strana) 18. 6. 2015 v 11:08:53


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: obchodní zprostředkovatel, pojištění, pojistné právo, pojišťovna

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)