Sněmovní tisk 331
Novela zákona o investičních společnostech a fondech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 331/0 dne 21. 11. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 595).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 331/2, který byl rozeslán 15. 4. 1998 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/48, dokument 1998/48/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr.  Richard Salzmann).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/32, které bylo rozdáno jako tisk 1998/48/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/27, které bylo rozdáno jako tisk 1998/48/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/66).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 1998.

Zákon vyhlášen 8. 6. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 124/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Investice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, finanční trh, investice, investiční společnost, kapitálová společnostISP (příhlásit)