Sněmovní tisk 1096
Zákon o vyšších soudních úřednících - vládní návrh

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-07-12 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1096.

  Zásady zákona projednány jako tisk 615.

 • Organizační výbor určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1165.


ISP (příhlásit)