Sněmovní tisk 1011
Návrh novely zákona o pohřebnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Lucie Talmanová, Eva Dundáčková, Alena Páralová, Kateřina Dostálová, Miroslava Němcová, Miroslav Beneš) předložila sněmovně návrh zákona 3. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Talmanová Lucie a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1011/0 dne 8. 8. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 6. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 9. 2001 jako tisk 1011/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: Václav Hanuš a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 67, usnesení č. 1876).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 154, dokument 154/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 12. 2001 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 154/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 12. 2001 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 154/2 (zamítá).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 9. 10. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 172 pod číslem 479/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pohřebnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: etika, hřbitov, přerušení těhotenství, smrtISP (příhlásit)