Sněmovní tisk 160
Vl.n.z. o podpoře nízkoemisních vozidel - EU

Stav projednávání ke dni: 9. srpna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 9. 2022.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (3)

Deskriptory EUROVOCu: ochrana životního prostředí, osobní doprava, veřejná zakázka, znečišťování motorovými vozidlyISP (příhlásit)